„Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Информация за проекта

Център за Развитие на Човешките Ресурси Лого на eTwinning Европейски корпус за солидарност Съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейски съюз „Еразъм+“ КА229
Лого на проекта „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“
Тема „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“ - 2020-1-BG01-KA229-079132, “Ados créatifs, actifs et responsables pour citoynneté européenne”
Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, сектор Училищно образование, Партньорство за училищен обмен, КА 229
Продължителност 24 месеца, 01.09.2020 – 31.08.2022 г.
Координатор СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, България
Партньори
 • Colegiul National “Silvania” (Румъния)
 • Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal (Португалия)
 • Liceo Statale Carlo Troya (Италия)
Автори на проекта
 • г-жа Райка Славчева (България)
 • г-жа Anca Turcu (Румъния)
 • г-жа Francamaria Gesu (Италия)
 • г-жа г-жа Aldina Mendes (Португалия)
Участници в проекта Ученици от VIII – XII клас, учители, родители, местна власт, представители на НПО „Екология и опазване на околната среда“
Работен език на проекта Френски
Екип на проекта
 • г-н Джеват Дунчев – директор и ръководител на проекта
 • г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и главен координатор на проекта
 • г-жа Александра Орманова – финансист
Работен екип учители
 • г-жа Цветанка Янева – зам. директор и учител по ХООС
 • г-жа Нели Коемджиева – главен учител по английски език
 • г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език
 • г-н Ивайло Селяшки - старши учител по английски език
 • г-н Бисер Топалов – старши учител по биология и здравно образование
 • г-н Цанко Влайков – старши учител по ФВС
 • г-жа Силвина Адамова – старши учител по физика и астрономия
 • г-жа Аксиния Айролова – старши учител по ИКТ
 • г-н Мирослав Камберов – учител по философия
 • г-н Суадин Чолак – учител по български език и литература
Стойност на проекта 91 880 евро
Международни срещи Четири - България, Румъния, Италия, Португалия

Резюме на проекта

Проектът „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“ има за цел да насърчи разбирането на местни и национални екологични проблеми на всяка страна партньор, сравнявайки с европейските и глобалните като създава фиктивни НПО във всяко училище партньор.

Основната цел на проекта е да се увеличи процента на учениците от партньорските институции, участващи в доброволчески дейности за опазване на околната среда и да се развият уменията им за гражданско, демократично и социално предприемачество.

Проектът е насочен към екологични и климатични проблеми и цели да обучи учениците да станат реални фактори на промяната (спестяване на ресурси, намаляване на отпадъците, сортиране, компенсиране на въглеродни емисии, избор на органични храни, защита на горите от пожари) чрез модифициране на поведението им по отношение на околната среда, потребителските навици и начина им на живот.

Променяйки поведението си, учениците ще се превърнат в модел за подражание на своите семейства, на своите приятели и на своите колеги в бъдещата им работа.

Чрез дейностите по проекта нашите училища ще се превърнат в места, в които работят учители и други специалисти, способни да осигурят качествено образование, екологично и предприемаческо образование в съответствие с европейските изисквания, използвайки иновативни педагогически подходи ориентирани към учениците.

Проектът е за ученици от гимназиален етап – 14-19 години.

Проектът предвижда четири мобилности – Румъния, България, Италия и Португалия, в които ще участват 72 ученици и 24 учители.

Темите на мобилностите са: креативно рециклиране, биологични градини, защита на горите от пожари и подобряване на природното наследство чрез почистване.

Планирани са дейности за намаляване на явлението замърсяване в рамките на фиктивни НПО, семинарни занятия за борба срещу опазването на околната среда, събития и дейности в eTwinning, творчески семинари за рециклиране, природни излети, органични градини, зелени класни стаи, панаири на кръгова икономика, почистване на зелени площи, диференцирана работа, педагогика по проекти, внедряване на нови методи и инструменти за преподаване от учители по различни предмети, дейности и задачи, насочени към развиване на социални, граждански, демократични и предприемачески умения.

Очаквани резултати

Събития

Еразъм дни, 2023

Мултиплициране на резултатите по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Засаждане на трета зеленчукова градина

Семинарно занятие по проект

СУ Сатовча отбеляза Деня на Европа и Деня на eTwinning

Семинарно занятие по проект

Международна обучителна, преподавателска и учебна дейност в гр. Андрия, Италия

Творческа работилница по технологии и предприемачество

Международна обучителна, преподавателска и учебна дейност в гр. Карегал до Сал, Португалия

Урок по технологии и предприемачество

Ученици посетиха зеленчукова оранжерия в гр. Пловдив

Грижи за цветната училищна градина

Засаждане на зеленчукова градина в СУ Сатовча

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Залъу, Румъния

Мобилност по проект

Международен ден на франкофонията

Критерии за участие в мобилностите по проекти, програма „Еразъм+“

Международна онлайн среща по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Участие на директора и учителя по френски език от СУ Сатовча в Деветата национална педагогическа конференция

Есенна разходка из гората

Почистване на биоградините в двора на СУ Сатовча

Отбелязване на Международния ден на учителя по френски език

Есенно плодородие по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Отбелязване на Еразъм дни 2021

Международна награда по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Ученици от СУ Сатовча участваха в Национален конкурс „Моето устойчиво развитие. Моят живот“

СУ Сатовча отбеляза Деня на европейските езици

Учител от СУ Сатовча участва в National green event

Учебна екскурзия с образователна и възпитателна цел - дейност по проекти, програма „Еразъм+“

Международна онлайн среща по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Цветни, овощни и зеленчукови градини в СУ Сатовча по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

СУ Сатовча отбеляза Деня на Европа, Деня на eTwinning и участва в националната инициатива „Европейска седмица в България“

Практически урок по технологии и предприемачество посветен на Международния ден на Земята

Интегриран урок по английски и френски език посветен на Международния ден на Земята

СУ Сатовча отбеляза Международния ден на франкофонията

Създаване на сайт на проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Дейност по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Обучителна среща по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Рециклиране чрез творчество по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Ден на розовата фланелка в СУ Сатовча

Екоработилница за засяване на семена по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Обучителна среща по проект „Творчески активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Международна онлайн среща по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Виртуална Коледна работилница за екологично образование

Ученици от СУ Сатовча спечелиха първо място в международен конкурс за лого по проект

СУ Сатовча отбеляза международния ден на толерантността

Кътове на проектите в СУ Сатовча, програма „Еразъм+“

Конкурс за лого по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“, програма „Еразъм+“

„Дни Еразъм“ 2020 в СУ Сатовча

„Дни Еразъм“ 2020

Стартиране на дейностите по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“, съфинансиран от програма „Еразъм+“

СУ Сатовча отбеляза Деня на европейските езици