Участие на директора и учителя по френски език от СУ Сатовча в Деветата национална педагогическа конференция

Участие на директора и учителя по френски език от СУ Сатовча в Деветата национална педагогическа конференция

В периода от 03.12.2021 - 05.12.2021 г., в спа-хотел „Casa Кarina“, гр. Банско, се проведе Деветата национална педагогическа конференция на тема „Добри педагогически практики от иновативно и проектно-базирано обучение за деца и ученици“, организирана от Фондация „КУЗМАНОВ“.

Форумът събра над сто педагози от цяла България, които представиха доклади с добри практики от иновативно и проектно-базирано обучение.

Г-н Джеват Дунчев – директор на СУ Сатовча, представи доклад на тема „Интегриране на Еразъм проектните дейности в обучението по история и цивилизации“. Основни моменти в презентацията – експериментални, интерактивни и интердисциплинарни уроци, проведени с ученици от България, Италия, Румъния, Испания и Португалия.

Г-жа Райка Славчева бе поканена като гост-лектор на конференцията. Тя се включи онлайн и представи Програма „Еразъм+“, като акцентира на: основните цели на програмата, възможностите, които предоставя, как се кандидатства, как се изготвя успешен проект, как се намират партньори и добри практики по проекти, които училището работи.

Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни на българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.).

Участниците получиха удостоверeния за участие и сборник с добри педагогически практики за иновативно образование, който съдържа докладите от предходната VIII Национална педагогическа конференция.

Изказваме своите най-искрени благодарности на г-н Атанас Кузманов - изпълнителен директор на фондацията, с пожелание за здраве, вдъхновение, креативност и професионални успехи.