Практически урок по технологии и предприемачество посветен на Международния ден на Земята

Практически урок по технологии и предприемачество посветен на Международния ден на Земята

Във връзка с Международния ден на Земята и дейности по проекти „Еразъм+“, г-жа Силвина Адамова проведе практически урок по технологии и предприемачество с учениците от 9 клас на тема: „Посади дърво – дари живот!“

Оновните цели бяха:

  • прилагане на знанията и уменията за засаждане на дръвчета и оформяне на овощна градина в училищния двор;
  • възпитаване на мислещи, ангажирани и информирани граждани;
  • подготвяне на учениците в прехода към реалния професионален живот чрез формиране на гражданско съзнание и добри творчески умения.

Учениците от 9 клас бяха разделени на екипи.

Първият екип определи мястото на овощната градина - дворът на училището, където има приемливо ниво на влажност, достатъчно количество светлина и сянка, както и достатъчно плодородност на почвата. Площта е защитена от силни ветрове, от късни пролетни и ранни есенни мразове.

Вторият екип направи подбор на дръвчетата, които ще се отглеждат в овощната градина – ябълки и круши.

Третият екип направи подбор на подходящ градински инвентар, технически средства и материали.

Четвъртият екип изготви план за основните агротехнически мероприятия - подготовка на почвата, обработка на почвата, обеззаразяване, подготовка на терена, засаждане, окопаване, напояване, плевене, наторяване, резитба, пръскане.

Петият екип направи план - бюджет на разходите.

В процеса на засаждането, г-жа Силвина Адамова разясни на учениците какви грижи трябва да се полагат за дръвчетата и овощната градина.

В урока се включиха – г-жа Райка Славчева – координатор на проекти „Еразъм+“ и г-н Суадин Чолак – учител по български език и литература.

Засаждането на дръвчета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем.

Урокът даде възможност на всички ученици да посадят дърво, защото дървото е символ на вечността.

Благодарим на г-жа Силвина Адамова, г-н Суадин Чолак, на учениците от 9 клас!

Бъдете здрави, влагайте душа и сърце в сътвореното и знайте, че всеки от Вас е част от успехите, които постигаме!