„Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“

„Образование за утрешния ден“

„Подкрепа за успех“

„Дейности по интереси“

„Създаване на мултифункционален център по природни науки“

Формуляр за кандидатстване

„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

„Твоят час“

„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

„Здравословно хранене – Ти си това, с което се храниш!“

„Ритуализация на училищния живот“

2009 година

2008 година

„Училищни партньорства“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Реализирани проекти през периода 1999-2012 година