„Създаване на мултифункционален център по природни науки“

Формуляр за кандидатстване

„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

Прочети повече


„Твоят час“

Прочети повече


„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Прочети повече


„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Прочети повече


„Здравословно хранене – Ти си това, с което се храниш!“

Прочети повече


„Ритуализация на училищния живот“

2009 година

Прочети повече

2008 година

Прочети повече

„Училищни партньорства“

Прочети повече


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Прочети повече


Реализирани проекти през периода 1999-2012 година