Ученици от СУ Сатовча участваха в Национален конкурс „Моето устойчиво развитие. Моят живот“

Ученици от СУ Сатовча участваха в Национален конкурс „Моето устойчиво развитие. Моят живот“

Учениците Кристиян Джилджов, Росиана Орманова, Сайрет Мейзинев и Нери Арнаудова, под ръководството на г-жа Райка Славчева, участваха в Национален конкурс на тема „Моето устойчиво развитие. Моят живот“, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси, София, Европа Директно, Дупница и Европейски потребителски център, България.

Конкурсът бе насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейска тематика.

Неговата цел бе да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за значимостта на личната позиция и отговорност спрямо бъдещето на планетата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

Учениците представиха екипна разработка, четири видеоклипа и една мултимедийна презентация на реализираните дейности през първата година на проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“, програма „Еразъм+“.

Наградата, която получиха, е за творчески принос.

Честито на победителите!