3 декември – Международен ден на хората с увреждания

3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП

Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП

Ден на толерантността в трети и четвърти клас

Ден на толерантността в трети и четвърти клас

Ден на толерантността във втори клас

Ден на толерантността във втори клас