Урок на тема „Български фолклорен празничен календар“

Урок на тема „Български фолклорен празничен календар“

Пролетен празник

Пролетен празник

Международен ден на математиката

Международен ден на математиката

Международна обучителна, преподавателска и учебна дейност в гр. Андрия, Италия

Международна обучителна, преподавателска и учебна дейност в гр. Андрия, Италия