Учители от СУ Сатовча участваха в Десетата Национална конференция „Насърчаване на четенето“

Учители от СУ Сатовча участваха в Десетата Национална конференция „Насърчаване на четенето“

Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, в ролята си на Национална агенция по програма „Еразъм+“, на Национално звено за координация eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, проведоха Десетата Национална конференция „Насърчаване на четенето“ в периода от 28-30 юли, в хотел Империал, гр. Пловдив.

Прочети повече →

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Педагогическият състав на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, участва в тридневно обучение на тема „Ученикът в центъра на електронното обучение“, което се проведе от 15.07 до 17.07.2021 г. в гр. Велинград.

Прочети повече →

Удостоверения 4 клас

Удостоверения 4 клас

Днес, 09.07.2021 г., четвъртокласниците от СУ Сатовча получиха своите удостоверения за завършен начален етап на основно образование, които им бяха връчени от директора на училището – г-н Джеват Дунчев, и техните учители: г-жа Десислава Юзекчиева и г-жа Йорданка Шекерова.

Прочети повече →