СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Лекция на тема „Римските мостове на територията на община Сатовча“ по проект, програма „Еразъм+“

Лекция на тема „Римските мостове на територията на община Сатовча“ по проект, програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование, г-н Кирил Караколев - местен краевед и бивш преподавател по история, изнесе лекция пред учениците от 9-б клас с класен ръководител - г-жа Райка Славчева в музейната сбирка „Мост между миналото и бъдещето“.

Прочети повече →

Традиционен празничен и обреден календар на християни, мюсюлмани и роми – празникът на прошката

Традиционен празничен и обреден календар на християни, мюсюлмани и роми – празникът на прошката

Празниците са били винаги част от живота на хората още от дълбока древност. Всеки от тях има своята индивидуалност и тя се дължи на обичаите, обредите и ритуалите, които се извършват по време на празника.

Прочети повече →

Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-жа Кирилка Пешева – старши учител по френски език, проведе обучителен урок с учениците от 11 клас при ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград.

Прочети повече →