Информация относно организиране на дейностите по попълване на незаетите места след трето класиране

Във връзка с писмо на началника на РУО Благоевград, изх. № РД-15-443/04.08.2020г., относно организиране на дейностите по попълване на незаетите места след трето класиране, както и информация за незаетите места по ДПП за учебната 2020/2021 г. обявяваме, че в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Сатовча има незаети места след трето класиране.

Прочети повече →

Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020/2021 година

Във връзка с получено писмо от РУО Благоевград, относно кандидатстване за еднократна помощ за ученици, записани в осми клас съгласно Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне размера и реда за отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година, семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. На заинтересованите лица ще бъде предоставена по–подробна информация.

Прочети повече →

Важно относно неполучени стипендии

Всички ученици, които не са получили стипендиите си ще могат да ги получат в началото на учебната 2020/2021 година по график изготвен от училището.

Прочети повече →