„Дни Еразъм“ 2020 в СУ Сатовча

„Дни Еразъм“ 2020 в СУ Сатовча

В периода от 15 - 17 октомври 2020 г., СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, организира събития, свързани с промотирането на програма „Еразъм+“ сред училищната общност.

Основната идея на програма „Еразъм+“ е учениците да получават нови знания, да усъвършенстват ключовите си умения и езикови компетентности, да пътуват, да опознават нови страни и култури, да създават нови приятелства, а учителите да обменят добър педагогически опит.

Събитията се проведоха в рамките на световната инициатива „Дни Еразъм“ 2020 („Erasmus Days“ 2020).

Програмата включваше:

  1. Мултимедийна презентация за възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“
  2. Интегрирани уроци по английски и френски език
  3. Представяне на проект „Творчески, активни и отговорни граждани за европейско гражданство“, Стратегически партньорства, сектор Училищно образование, Партньорство за училищен обмен, КА 229, съфинансиран от програма „Еразъм+“
  4. Представяне на проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, Стратегически партньорства, сектор Училищно образование, Партньорство за училищен обмен, КА 229, съфинансиран от програма „Еразъм+“
  5. Конкурс за рисунка или есе на тема „Какво е за мен Еразъм+...“

Събитието бе открито по стар български обичай с пита и сол от Директора на училището - г-н Джеват Дунчев, под звуците на европейския химн „Ода на радостта“.

Г-жа Райка Славчева – координатор по Европейки проекти в училището, запозна учениците с възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“ и с целите, задачите и дейностите на одобрените проекти, по които училището ще работи в продължение на две години.

Заедно с г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език, проведоха интегрирани уроци по френски и английски език.

Партньорите по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“ от Белгия, Италия, Румъния и България, организираха международен конкурс за дигитална ученическа рисунка на тема „Какво е за мен Еразъм+...“

За нас бе голяма гордост, че победителят в конкурса е ученикът Красимир Карадалиев от 11-б клас.

Училище Сатовча е и ще бъде европейски образователен център!