СУ Сатовча отбеляза Международния ден на франкофонията

СУ Сатовча отбеляза Международния ден на франкофонията

20 март е Международният ден на франкофонията - празник на френския език и култура, споделяне на ценностите - мир, демокрация, права на човека, толерантност, солидарност, езиково и културно многообразие.

Денят се отбелязва в 70 страни по света с над 890 милиона души население, над 200 милиона от които говорят френски език.

България се присъединява като пълноправен член към Международната организация на Франкофонията през 1993 г.

Тази година се навършват 30 години от членството на България във Франкофонската общност.

СУ Сатовча отбеляза Международния ден на франкофонията с различни инициативи.

Чрез мултимедийна презентация, учениците бяха запознати с въпроси, свързани с културата на Франция, нейните забележителности, история, материално и духовно наследство, както и връзката им с българската култура и изкуства.

Учениците Кристиян Джилджов, Росиана Орманова, Нери Арнаудова, Сайрет Мейзинев и Емел Бошнакова, под ръководството на г-жа Райка Славчева, участваха в национален конкурс за хайку поезия на френски език, организиран от Френски културен институт, гр. София.

Организирана бе среща с еврокомисар Мария Габриел с учениците от 10б и 11б клас.

Темите, които привлякоха вниманието на учениците бяха: членството на България в Международната организация на франкофоните, възможностите, които предлага програма „Еразъм+“, смесената мобилност, инициативата „Discover EU“, новата „Коалиция за образование за климата“, „Европейският корпус за солидарност“ и Европейските университетски алианси.

Проведен бе маратон по четене на произведенията на големия баснописец Жан де ла Фонтен с учениците от 10б и 11б клас. Целта бе да се усъвършенстват уменията на учениците за четене.

Проведена бе игра с mentimeter.com, където учениците имаха възможност да отговарят на въпроса: „Какво означава франкофония?“

Г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език участва в различни международни изяви:

  • честването на Международния празник на франкофонията, организиран от CLE International, Париж;
  • международен семинар на тема „Многоезичието в образованието на френскоговорящия свят, организиран от организация на франкофоните;
  • международна викторина за франкофонията заедно с учениците Росиана Орманова, Кристиян Джилджов и Сайрет Мейзинев, организирана от Международната организация на франкофоните и CREFECO;
  • международен диалог „Речник на франкофоните“, организиран от Международната организация на франкофоните.

Отбелязването на празника е дейност по проектите „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“ и „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Училищно образование, Партньорство за училищен обмен.