Международна онлайн среща по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Международна онлайн среща по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

На 31.05.2021 г., ученици и учители от партньорските училища - „Св. св. Кирил и Методий“, България - координатор, Colegiul National Silvania, Румъния, Agrupamenteo de Escolas de Carregal do Sal, Португалия и Liceo Statale Carlo Troya, Италия, организираха Международна онлайн среща за обмяна на опит по проекта.

Срещата се проведе в платформата Zoom, а целта й бе да се създадат и отгледат биоградини във всички партньорски училища.

Партньорите от Италия бяха подготвили видеофилм с екоградини, направени и аранжирани на покриви на къщи и блокове.

Задачата, която се постави на учениците бе да отговорят на въпроси, създадени във форума на проекта – Twinspace.

След това ученици и учители се разделиха във виртуални класни стаи, където имаха възможност да комуникират помежду си, да задават и отговарят на въпроси, свързани с видеофилма.

Срещата приключи с играта Kahoot, подготвена от партньорите от Португалия.

Българският партньор се представи с три видеа на цветна, зеленчукова и овощна градина.

Eкипът на проекта изказва благодарности на всички участници в срещата.