Международна награда по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Международна награда по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Проектът „Творчески, активни и отговорни тинейджъри“, на който СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Сатовча е главен координатор, получи знак за качество от страна на Румънската национална агенция.

Знакът за качество се присъжда на учителите, които са допринесли активно и видимо за реализиране на дейностите по проекта заедно с учениците.

Знакът е публично утвърждаване на поетия от училището ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество с партньори България, Румъния, Италия и Португалия.

Критерии за присъждане на Знак за качество:

  • Педагогическа иновативност;
  • Възможност за интегриране в учебните програми;
  • Сътрудничество между училищата партньори;
  • Използване на технологии;
  • Резултати, въздействие и документация.

Този знак мотивира учители и ученици да изпълнят дейностите през втората година на проекта и да имат възможността да проведат мобилностите за обмяна на добри практики.

Снимки

Международна награда по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“