Учител от СУ Сатовча участва в National green event

Учител от СУ Сатовча участва в National green event

В периода от 18 – 20 август 2021 г., в хотел „Медите Спа Резорт и Вили“, гр. Сандански, Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, организира национално „зелено“ събитие на тема „Екологични проблеми и предизвикателства пред планетата“.

Инициативата е в отговор на един от основните приоритети на Новата програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г. – околна среда и борба с изменението на климата, формулиран според изискванията на Европейския зелен пакт.

Събитието бе открито от кмета на община Сандански – г-н Атанас Стоянов, а водещ бе г-жа Милена Караангова – главен експерт в ЦРЧР.

Сред одобрените кандидати бе и г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и главен координатор, която презентира екипните дейности и резултатите през първата учебна година по проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, Партньорство за училищен обмен, КА 229. Проектът е насочен към екологични и климатични проблеми и цели да обучи учениците да станат реални фактори на промяната (спестяване на ресурси, намаляване на отпадъците, сортиране, компенсиране на въглеродни емисии, избор на органични храни, защита на горите от пожари) чрез модифициране на поведението им по отношение на околната среда, потребителските навици и начина им на живот. В заключение, г-жа Славчева подчерта, че чрез дейностите по този проект партньорските училища от България, Румъния, Италия и Португалия ще се превърнат в места, в които работят учители, способни да осигурят качествено, екологично и предприемаческо образование в съответствие с европейските изисквания, използвайки иновативни педагогически методики и подходи, ориентирани към учениците.

На събитието бяха споделени много добри практики по проекти eTwinning и Еразъм+ според изискванията на Европейската комисия, свързани с опазването на околната среда и климатичните промени от представители на разнородни общности – учители, преподаватели, директори на училища и детски градини, представители на организации, работещи в младежкия сектор, студенти и университетски преподаватели.

В знак на благодарност за отличната организация на събитието, г-жа Райка Славчева подари книгата „Сатовчанските камбани“ от Иван Попов на г-жа Милена Караангова.