СУ Сатовча отбеляза Деня на европейските езици

СУ Сатовча отбеляза Деня на европейските езици

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча отбеляза Деня на европейските езици под мотото „Открий богатството на европейските езици!“

Организатори на тържеството бяха учителите по чужди езици: г-жа Нели Коемджиева – главен учител, г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език, г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и г-н Ивайло Селяшки – старши учител по английски език.

Целта на празника бе да насърчи изучаването на чужди езици в Европа като:

  • осведоми обществеността за важността на изучаването на чужди езици и повишаване нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство;
  • популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа;
  • насърчава изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях.

Учениците от началния етап направиха изложба във фоайето на училището с надписи на поздрави и пожелания на всички европейски езици.

Учениците от 5-12 клас бяха запознати чрез презентации и видеофилми с възможностите, които предоставя еTwinning общността и програмите, даващи възможност за обучение в чужбина. Те работиха в различни ателиета: писаха кратки и смислени думи на различни европейски езици, попълваха въпросници на английски и френски език, проучваха страните-партньори по проектите „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“ и „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+“.

Празникът завърши с играта Kahoot, свързана с културното многообразие.

Благодарим на всички ученици за отличното представяне.