Почистване на биоградините в двора на СУ Сатовча

Почистване на биоградините в двора на СУ Сатовча

Във връзка с проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“, програма „Еразъм+“, екипът на проекта организира акция за есенно почистване на биоградините в училищния двор.

Участниците в неправителствените ученически организации с желание, ентусиазъм и много настроение се потрудиха и направиха района на училището по-приятен и по-чист.

Целите, които следваха бяха:

  • повишаване привлекателността на училищния двор;
  • развиване на естетически способности и умения;
  • формиране на усет към красиво обкръжение;
  • създаване на навици за опазване на околната среда.

Екипът на проекта изказва благодарности на всички участници в мероприятието.

Благодарим ви!