Открит урок на тема „Триъгълник“

Открит урок на тема „Триъгълник“

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Шака, Италия

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Шака, Италия

Патронен празник на училището

Патронен празник на училището

Организмите около нас

Организмите около нас

Представителна изява на празника на село Кочан

Представителна изява на празника на село Кочан