„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Информация за проекта

Флаг на Европейския Съюз Европейски Социален Фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Тема на проекта

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Териториален обхват

Проектът е с национален обхват

Продължителност

36 месеца

Начало на изпълнение

20 декември 2011 г.

Край на изпълнение

31 октомври 2014 г.

Целева група

  • Ученици от I до VIII клас в средищните училища
  • Учители и служители в средищните училища

Брой лица от целевата група, включени в проекта

  • Не по-малко от 136 600 ученици от I до VIII клас, участващи в целодневната организация на учебния процес общо за учебните 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 години.
  • Не по-малко от 4000 учители и служители в средищните училища, включени в обучения за прилагане на целодневна форма на обучение.

Обща стойност на проекта

180 000 000 лева

Цели

Обща цел

Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели

Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:

Основни дейности

Събития

1-ви юни – Ден на детето

„Магазинче за вълшебства“

Честит 8-ми март, мила мамо!

Картичка за мама

Най–красивите бели и червени мартенички

Мартенички

Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени!

142 години от Обесването на Васил Левски

Коледни картички и украси

Коледен базар

Международен ден на доброволеца

Изработване на маски

Оригами

Животни от есенни листа

Венец от есенни листа

Таралеж от есенни листа

Креативност и творчество

Това сме ние

Как да се предпазим от простудни заболявания

На театър

Пъстри гривни от ластичета

Фигури с пластилин

Читалищна библиотека

Читателски дневници

„Тетрадки на добрините“

Малки кулинари

В музея

Книгата – прозорец към света

29 април – Ден на солидарност между поколенията

Великденските традиции

Ние знаем българските традиции

За по–чиста околна среда

Кошнички за Великден

Великденски традиции и обичаи

Великденска кошничка

Аз вече знам какво е Космос

Футболна среща между учениците от първи и втори клас

Честита пролет!

Аз съм полезен

Искам да знам

Най-, най-, най- ...

Аз творя сам ...

Ние се забавляваме и мислим логично ...

Аз знам всички важни годишнини и дати

Мартенички бели и червени за дечица румени, засмени

Картички „Обичам те мамо!“

Поздравителна картичка за мама

Картички за най–светлият празник на мама

Най–красивите мартеници

Реванш по футбол между трета и четвърта ПИГ

Нека бъдем приятели

Приятелска среща по футбол

Коледна картичка за всеки

Да засадим дръвче в училище

Карта на България от природни материали

Транспарант и информационни табла посветени на живота и делото на Левски

„Обичам книжки да чета“

Празник на математиката

Ние съчетаваме приятното с полезното

Еко инициатива

Да развеем знамето на 3-ти март

Да си направим градинка в училище

Да си направим сами чичко Тревичко

Поздравителна картичка за мама

Да сме бели и червени, румени и засмени!

Картичка за мама

Готвенето е лесно, а снежният човек не винаги е голям...

Да се научим да моделираме

Мартенички за всички

Приложения

Презентация: Целодневна организация на учебния процес

Снимки

Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието Подобряване на качеството на образованието