„Зелена планета“

Основни цели

Очаквани резултати

Събития

Национален знак за качество за ученици и учители от СУ Сатовча

Повод за гордост

Учители и ученици от СУ Сатовча участват в международен проект „Зелена планета“