„Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Информация за проекта

Център за Развитие на Човешките Ресурси Лого на eTwinning Европейски корпус за солидарност Съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейски съюз „Еразъм+“ КА229
Лого на проекта „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“
Тема „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“ - 2020-1-BE01-KA229-074917_3, “Partage et respect de nos cultures culinaires et traditionnelles”
Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, сектор Училищно образование, Партньорство за училищен обмен, КА 229
Продължителност 24 месеца, 01.09.2020 – 31.08.2022 г.
Координатор Средно професионално специализирано училище „Heureux Abri“, Белгия
Партньори
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ (България)
 • Liceul Tehnologic Birsesti (Румъния)
 • Liceo Scientifico Statale E. Fermi (Италия)
Автори на проекта
 • г-н Romain Hublet (Белгия)
 • г-жа Райка Славчева (България)
 • г-жа Maria Radescu (Румъния)
 • г-жа Rosa Angela Valenti (Италия)
Участници в проекта Ученици от VIII – XII клас, учители, родители, местна власт
Работен език на проекта Френски
Екип на проекта
 • г-н Джеват Дунчев – директор и ръководител на проекта
 • г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и главен координатор на проекта
 • г-жа Александра Орманова – финансист
 • г-жа Емилия Тошева – член на екипа
Работен екип учители
 • г-жа Нели Коемджиева – главен учител по английски език
 • г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език
 • г-н Ивайло Селяшки - старши учител по английски език
 • г-жа Гюлзара Качанова – старши учител по история и цивилизации
 • г-н Цанко Влайков – старши учител по ФВС
 • г-жа Силвина Адамова – старши учител по физика и астрономия
 • г-жа Аксиния Айролова – старши учител по ИКТ
 • г-н Мирослав Камберов – учител по философия
 • г-н Суадин Чолак – учител по български език и литература
Стойност на проекта 101 920 евро
Международни срещи Четири - България, Румъния, Италия, Белгия

Резюме на проекта

Проектът “Partage et respect de nos cultures culinaires et traditionnelles”има за цел да съхрани и предаде информация за традициите, рецептите за готвене, храната и фолклора.

Учениците ще изучават и споделят тази информация със своите партньори, използвайки новите технологии.

Целите на проекта са:

Очаквани резултати

Учениците да могат да:

По проекта ще бъдат създадени дигитална готварска книга и многоезичен речник на термините за готвене.

Всяка държава ще разпространи резултатите от проекта на местно, национално и международно ниво.

Докладите, изготвени след всяка среща, ще бъдат поставени в папка, достъпна за другите учители във всяко училище и в платформата eTwinning.

Събития

Еразъм дни, 2023

Повод за гордост - зрелостничката Росиана Орманова удостоена с награда от национален конкурс

Разпространение на резултатите по проект

СУ Сатовча отбеляза Деня на Европа и Деня на eTwinning

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Търгу Жиу, Румъния

Практически урок по технологии и предприемачество

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в СУ Сатовча

Кулинарна работилница в часовете по технологии и предприемачество

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Момини, Белгия

Еразъм дни 2022

Урок по технологии и предприемачество

Ученици посетиха фолклорен фестивал „Традиции и памет“ и старинната част на гр. Пловдив

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Шака, Италия

Международен ден на франкофонията

Критерии за участие в мобилностите по проекти, програма „Еразъм+“

Международна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Участие на директора и учителя по френски език от СУ Сатовча в Деветата национална педагогическа конференция

Отбелязване на Международния ден на учителя по френски език

Международна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Отбелязване на Еразъм дни 2021

СУ Сатовча отбеляза Деня на европейските езици

Учебна екскурзия с образователна и възпитателна цел - дейност по проекти, програма „Еразъм+“

Победители в международен конкурс за рисунка по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

СУ Сатовча отбеляза Деня на Европа, Деня на eTwinning и участва в националната инициатива „Европейска седмица в България“

Международна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Практически урок по технологии и предприемачество посветен на Международния ден на Земята

Интегриран урок по английски и френски език посветен на Международния ден на Земята

СУ Сатовча отбеляза Международния ден на франкофонията

Отбелязване на Международния ден на жената, дейност по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Традиции и обичаи за Баба Марта по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

ММеждународна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Международна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+“

СУ Сатовча отбеляза международния ден на толерантността

Кътове на проектите в СУ Сатовча, програма „Еразъм+“

Конкурс за лого на проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+“

„Дни Еразъм“ 2020 в СУ Сатовча

Ученик от СУ Сатовча е победител в международен конкурс „Erasmus Days“ 2020

„Дни Еразъм“ 2020

Стартиране на дейностите по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, съфинансиран от програма „Еразъм+“

СУ Сатовча отбеляза Деня на европейските езици

Приложения

Презентация

Брошура 1

Брошура 2

Презентации