„Ритуализация на училищния живот“ 2008/2009 учебна година

Информация за проекта

Министерство на Образованието и Науката

Национална програма „Училището - територия на учениците“ - 2008 година

Модул „Ритуализация на училищния живот“

Наименование

„Изработване и въвеждане на ученическа униформа с емблемата на училището в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча през учебната 2008/2009“

Водеща организация

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Сатовча , обл.Благоевград

Партньори

 1. Училищно Настоятелство (УН) при СУ Сатовча
  • УН организира срещите с родителите за разясняване на ползите от въвеждането на ученическата униформа, за изграждането на система от символи и ритуали.
  • Организира подписването на декларации и събирането на необходимата сума от родителите за съфинансиране по проекта.
 2. Клуб за ООН в СУ Сатовча
  • Съдейства при организирането на всички дейности, предвидени в проекта.
  • Ще осигури отговорници за всеки клас за продължаване на разговорите по въвеждането на символите и ритуалите.
  • Организира модното ревю за избор на конкретен модел.
  • Ще съдейства за организирането на тържеството при въвеждането на ученическата униформа.

Одобрена сума за финансиране от МОН

36 000 лв.

Обща цел

Основни дейности

 1. Ораганизиране на модно ревю за представяне на униформата и уточняване на детайлите по нея.
 2. Осигуряване на родителското участие за съфинансиране.
 3. Сключване на договор за изработване на униформите.
 4. Изработване на униформите.
 5. Продължаване разговорите с учениците за ползите от въвеждането на ученическта униформа.
 6. Тържествен ден за връчване на ученическите униформи.
 7. Популяризиране на проекта в местния вестник.
 8. Анкета сред ученици и родители за ефекта от въвеждането на ученическта униформа.

Емблема на ученическата униформа

Емблема