„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Информация за проекта

Еразъм+ Център за развитие на човешките ресурси European Commission

Програма

Еразъм+

Тема

„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Продължителност

Три учебни години: 2014 – 2017 г.

Координатор

Istituto Comprensivo Dante Alighieri – гр. Cornate d'Adda, Италия

Партньори

 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Сатовча, България
 • IES Carmen Burgos de Seguí – гр. Alovera, Испания
 • Scoala Constantin Stere Bucov – гр. Bucov, Румъния
 • Agrupamento de Escolas de São Martinho – гр. São Martinho do Campo, Португалия

Автори на проекта

 • г-жа Silvia Moretti (Италия)
 • г-жа Райка Славчева (България)
 • г-жа Mihaela Minea (Румъния)
 • г-жа Susana Ortega (Испания)
 • г-жа Ligia Carvalho (Португалия)

Участници в проекта

 • ученици от V–VIII клас
 • учители
 • родители

Работен език на проекта

Френски

Екип

 • г-н Милко Сиркьов,
  г-н Джеват Дунчев – Директор и ръководител на проекта
 • г-жа Райка Славчева – старши учител по Френски език, координатор на проекта и директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр. Благоевград
 • г-жа Александра Орманова – финансист

Съвет за координация

 • г-н Милко Сиркьов, г-н Джеват Дунчев
 • г-жа Цветана Янева
 • г-жа Райка Славчева
 • г-жа Нели Коемджиева
 • г-жа Маруся Лозанова
 • г-н Ивайло Селяшки
 • г-жа Лиляна Камбова
 • г-жа Александра Орманова

Стойност на проекта

444,901 евро

 • Италия – 86,766 евро
 • България – 87,585 евро
 • Испания – 87,585 евро
 • Румъния – 101,000 евро
 • Португалия – 81,965 евро

Транснационални срещи

шест – Италия, България, Румъния, Испания, Португалия, Италия – заключителна среща

Международни срещи

пет – Италия, България, Румъния, Испания, Португалия

Координатор на проекта

г-жа Райка Славчева

Сайт

Сайт на проекта

Цели

Дейности

Транснационална среща в Cornate d'Adda, Италия

Информация и снимки

Презентация от работната среща

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в São Martinho do Campo, Португалия

Информация и снимки

Презентация от работната среща

Транснационална среща по Проект, Програма „Еразъм+“ в гр. Буков, Румъния

Информация и снимки

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в СУ Сатовча

Информация и снимки

Събития

Приложения

Брошура на проекта

Презентация: Un jardin sans frontières

Краен продукт на проекта

Списание на проекта

«Un jardin sans frontières» - сайт на проекта

Списание на проекта