„Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“

Информация за проекта

Лого на eTwinning
Тема „Digital tour of 7 world's great - Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света”
Дейност еТwinning
Продължителност
Координатор „Aşiret Dalcı Ortaokulu“, Истанбул
Партньори Турция, България, Швеция, Португалия, Румъния, Македония
Участници в проекта Ученици от 9 клас, учители, родители
Работен език на проекта Английски
Целева група Ученици, учители и родители

Основни цели

Работен процес

Примери за дейности, които могат да се прилагат месец по месец:

Очаквани резултати

За да се обединят различни културите и да се срещне общ знаменател, произведенията, наречени 7-те чудеса на света се обработват от ученици от различни гледни точки. Да се научат да провеждат изследвания в дигитална среда съгласно принципа на честността, да подготвят работа с чувствителност на учения, използвайки различни методи и техники, да развият чувство за сътрудничество, да разкрият умения за решаване на проблеми и креативност.

Резюме на проекта

Проектът има за цел да преоткрие 7-те чудеса на света заедно с учители и ученици, да създаде общо усещане за история и да опише подробно тези творби. Нашето най-важно задължение е да анализираме тези забравени, но хвърлящи светлина върху нашето минало, с реалистична перспектива, в условията на онова време и да ги представим отново за използване от човечеството.

Докато правим това проучване, ще бъде гарантирано, че учениците ще увеличават своите цифрови компетенции и ще използват информационните комуникационни технологии по-ефективно.

Събития

Международна награда по проект „Дигитална обиколка на седемте чудеса на света“

Повод за гордост! Учители и ученици удостоени с Национален знак за качество по проект

Учители от СУ Сатовча участваха в Десетата Национална конференция „Насърчаване на четенето“

Краен продукт на проект „Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“ - електронна книга

Ученици и учители с международни сертификати за участие в проект „Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“

СУ Сатовча отбеляза Деня на Европа, Деня на eTwinning и участва в националната инициатива „Европейска седмица в България“

Обучителни уроци по проект „Дигитална обиколка на седемте чудеса на света“

Обучителен урок по безопасен интернет

Конкурс за лого и постер на проект „Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“

Представяне на учениците участници в проект „Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“

Представяне на училище Сатовча по проект „Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“

СУ Сатовча стартира нов международен проект по дейност еТwinning