СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

„Твоят час“

Прочети повече


„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Прочети повече


Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Прочети повече


Здравословно хранене – Ти си това, с което се храниш!

Прочети повече


Ритуализация на училищния живот

2009 година

Прочети повече

2008 година

Прочети повече

Училищни партньорства

Прочети повече


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Прочети повече


Реализирани проекти през периода 1999-2012 година