СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Самостоятелна форма на обучение

Резултати от редовна сесия

Заповед: Условия и ред за организиране и провеждане на редовна изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма за учебната 2017/2018 година

Заповед: Условия и ред за организиране и осъществяване на самостоятелна форма на обучение

Училищни учебни планове

За учениците от 5-8 клас на учебната 2014/2015

За учениците от 8-12 клас на учебната 2014/2015

Конспекти

Математика

История

Биология и здравно образование

География и икономика

Български език и литература

Физика

Химия и ООС

Философия, Психология и логика, Етика и право, Свят и личност

Информатика

Информационни технологии

Английски език

Френски език

Изобразително изкуство

Музика