СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Самостоятелна форма на обучение

Заповед: Условия и ред за организиране и осъществяване на самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

Резултати от поправителна сесия

Заповед: Условия и ред за организиране и провеждане на юнска редовна изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма за учебната 2017 - 2018 г.

Резултати от редовна сесия

Заповед: Условия и ред за организиране и провеждане на януарска редовна изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма за учебната 2017 - 2018 г.

Заповед: Условия и ред за организиране и осъществяване на самостоятелна форма на обучение

Училищни учебни планове

За учениците от 5 - 8 клас на учебната 2014 - 2015 г.

За учениците от 8 - 12 клас на учебната 2014 - 2015 г.

Конспекти

Математика

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

История

Биология и здравно образование

География и икономика

Български език и литература

Физика

Химия и ООС

Философия, Свят и личност

Информатика

Информационни технологии

Английски език

Тестове

Френски език

Изобразително изкуство

Музика