Самостоятелна форма на обучение

Заповед: Условия и ред за организиране и осъществяване на самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

Заповед: Поправителна изпитна сесия за оформяне на годишна оценка за ученичка в самостоятелна форма на обучение

Заповед: Поправителни изпити за преместване в профил/специалност за учeбната 2020/2021 г.

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през поправителна сесия април за 12 клас през учeбната 2020/2021 г.

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през редовна сесия януари за учeбната 2020/2021 г.

Заповед: Заповед за СФО на учениците

Заповед: Условия и ред за организиране и осъществяване на самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

Конспекти

Математика

8 клас

Примерни тестове

9 клас

Примерни тестове

10 клас

11 клас

Примерни тестове ЗИП

Примерни тестове ЗП

12 клас

Примерни тестове ЗИП

Примерни тестове ЗП

История

Биология и здравно образование

Примерни тестове

География и икономика

Български език и литература

Физика

Химия и ООС

Философия, Свят и личност

Информатика

Информационни технологии

Английски език

Примерни тестове

Френски език

Изобразително изкуство

Музика