Обучителен урок по толерантност по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Обучителен урок по толерантност по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“ и отбелязване на международния ден на толерантността, г-жа Райка Славчева - старши учител по френски език, проведе обучителен урок по толерантност с учениците от 9-б клас на тема „Единни в многообразието”.

Прочети повече →

Интерактивен урок по география и икономика по проект, Програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по география и икономика по проект, Програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование, г-жа Биляна Хаджиева – старши учител по география и икономика, проведе интерактивен урок с учениците от шести клас на тема „Да посрещаме гости от Азия“.

Прочети повече →

Обучителен урок по история и цивилизации по проект „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+“

Обучителен урок по история и цивилизации по проект „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-н Джеват Дунчев – директор и учител по история и цивилизации, проведе обучителен урок с учениците от 9-б клас на тема „Версайският дворец и Луи XIV“.

Прочети повече →

Интерактивен урок по английски език по проект, Програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по английски език по проект, Програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование, г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език, проведе интерактивен урок по английски език с учениците от 8 клас.

Прочети повече →

Обучителен урок по изобразително изкуство по проект „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+“

Обучителен урок по изобразително изкуство по проект „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-жа Нели Коемджиева – главен учител по английски език, проведе обучителен урок по изобразително изкуство с учениците от 3 клас на тема: „Религиозни сгради. Видове изкуства, участващи в архитектурата с религиозно предназначение“.

Прочети повече →