Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Търгу Жиу, Румъния

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в гр. Търгу Жиу, Румъния

147 години от Априлското въстание

147 години от Априлското въстание

Пробна матура по български език и литература

Пробна матура по български език и литература

Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

Училищен конкурс по случай патронния празник на СУ Сатовча на тема „Моето училище“