Учители и ученици от СУ Сатовча участват в международен проект „Зелена планета“

През месец ноември, 2021 г., учителите – г-жа Райка Славчева, г-жа Маруся Лозанова и ученици от СУ Сатовча, се включиха в международен проект на тема „Зелена планета“, дейност eTwinning, с партньори – Франция, Белгия, Норвегия, Италия, Турция, Хърватска, Северна Македония и Република Молдова.

Автор на проекта е г-жа Заприна Глушкова - старши учител по БЕЛ в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово.

Идеята се зароди от необходимостта да осъзнаят учениците проблемите на околната среда, вариращи от най-обикновените действия, които правят всеки ден, до възприемането на по-добър начин на живот.

Основните цели на проекта са:

 • разглеждане на проблемите на околната среда и тясната връзка с нашия живот: флора, фауна, екосистеми, климат, здраве, храна, енергия... „Това, което децата научават днес, ще преобрази света на утрешния ден“;
 • създаване на ново поведение и отношение, уважително към околната среда;
 • обучаване на учениците, като ги информираме за опасенията за устойчивото развитие и ги насърчим да станат информирани граждани, способни да предприемат действия;
 • насърчаване на ефективното интегриране на образованието за устойчиво развитие в училищата-партньори;
 • опознаване и защитаване на нашето наследство като инструмент за създаване на връзки на приятелство и уважение между страните-партньори;
 • преодоляване на езиковите бариери между партньорите, за да се открие общ европейски език - защитата на околната среда;
 • използване на нови дигитални технологии в образователната общност.

Очакваните резултати от участието в този европейски проект са:

 • насърчаване на европейското сътрудничество и разработване на нови методи на преподаване, различни от традиционните;
 • повишаване на дигиталните умения за използване на ИКТ (сайт, видеоконференция, PowerPoint, имейли, eTwinning, Facebook);
 • използване на темата за устойчиво развитие като образователен инструмент, улесняващ социалната интеграция;
 • интегриране на ученици от имигрантски или малцинствен произход.

Крайни материални продукти на проекта ще бъдат: филм/видео, фотоизложба, PPT, DVD, Facebook, уеб сайт, брошури, речник, календари, хербарии, насаждения, списание Madmagz, плакати, репортажи. Те ще бъдат предоставени на широката публика (ученици, учители, родители, членове на общността), но също и на хора извън партньорските училища и съседните населени места.

В края на проекта, учениците ще придобият умения за работа в екип, отговорност и солидарност. Те ще се научат да работят с иновативни технологии и ще имат способността да разглеждат постиженията от различни ъгли.

Успех!