Учителски колектив

Учителски колектив
Джеват Дунчев

Джеват Дунчев

Директор

E-mail: djevatdunchev@abv.bg

Цветанка Янева

Цветанка Янева

Заместник-директор

E-mail: tzvetana@abv.bg

Нели Коемджиева

Нели Коемджиева

Главен учител в начален етап на основното образование, Магистър по начална училищна педагогика

Консултации: Петък 13:10 – 13:55 ч.

E-mail: nelikoemdjieva@abv.bg

Фикрие Бакалова

Фикрие Бакалова

Учител по Български език и литература

E-mail: fikre_1984@abv.bg

Суадин Чолак

Суадин Чолак

Учител по Български език и литература

Консултации: Сряда 13:20 – 14:00 ч.

E-mail: sudicholak@abv.bg

Ивайло Селяшки

Ивайло Селяшки

Старши учител по Английски език

Консултации: Сряда 13:20 – 14:00 ч.

E-mail: ivailo_seliashki@yahoo.com

Маруся Лозанова

Маруся Лозанова

Старши учител по Английски език

Консултации: Сряда 13:20 – 14:00 ч.

E-mail: marusia_lozanova@abv.bg