За училището

Мисия

Мисията на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Сатовча е да образова и възпитава децата в училищна възраст от Сатовча и околните села, като ги подготвя за предизвикателствата на новото време, създава условия за развитие на индивидуалните им способности и съхранява тяхната културна идентичност.

Цели

Виж учителския колектив

Химн на родното училище