План прием

Заповед: Държавен план-прием на ученици в 5 и 8 клас за учебната 2021/2022 г.

Приложение 1

Писмо до директорите относно утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.