План прием 2024/2025 г.

Заповед: Приемане на заявления и документи за прием на ученици в 8 клас за учебната 2024/2025 г.

Приложение: Списък на училищата, в които ще се приемат заявления

Писмо РУО - Благоевград: Определяне на служебни лица за въвежда не данни от заявления и документи

Заповед: Утвърждаване на държавен план-прием в 5 и 8 клас за учебната 2024/2025 г.

Заповед: Предложение за план-прием в 5 клас за учебната 2024/2025 г.

Заповед: Предложение за план-прием в 8 клас за учебната 2024/2025 г.

Заповед: Образец предложение за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.