План прием

Заповед: Училищна комисия за прием на документи за класиране на учениците от VІІ клас кандидатстващи за VІІІ клас през учебната 2022-2023 г.

Заповед: План-прием на ученици в 8 клас за учебната 2022/2023 г.

Приложение 1