Открит урок в 4 клас

Открит урок в 4 клас

На 06.12.2022 г. се проведе открит урок в 4 клас със старши учител начален етап Зайра Гадаахмед на тема „Събиране на многоцифрени числа с две преминавания“.

Учениците затвърдиха знанията и уменията си за писмено събиране на многоцифрени числа с две преминавания (в несъседни редове). Затвърдиха знанията и уменията за намиране на неизвестен компонент при събирането и изваждането, съставяне на числови изрази по математически текст и намиране на стойностите им. Усъвършенстваха умението си за съставяне и решаване на текстови задачи. Формираха умения за записване на решения на задачи по различни начини.

Откритият урок бе наблюдаван от 14 начални учители от училищата в община Сатовча.

Последната задача беше специално създадена, за да се отбележи и 150-годишнината на училището в Сатовча. Всички присъстващи получиха сувенири с надпис „150 години училище в Сатовча“.