Отбелязване деня на франкофоните в СОУ Сатовча

Отбелязване деня на франкофоните в СОУ Сатовча

Френският език свързва 200 млн. души по света и 500 млн. от 53-те държави, между които и България, членки на Международната организация на Франкофонията. Френският език е официален в 32 страни самостоятелно или наред със съответните национални езици. В Европейския съюз той е вторият по използваемост. Той е и вторият, най-изучаван език в света след английския език.

Какво е франкофонията?

Това е международна организация на хора и държави, които споделят общи ценности като мир, демокрация, права на човека, наука, образование и др.

Франкофония не означава само споделяне на френския език, а нещо повече - културно многообразие. Франкофонията е общност без вътрешни културни и др. граници, където важи принципа на взаимното допълване и толерантност.

Седмицата от 12 до 16 Март бе посветена на френския език и франкофонията и в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” село Сатовча.

Мероприятия, които се проведоха в училището:

 • Понеделник /12.03.2012 г./ - г-жа Райка Славчева и г-жа Маруся Лозанова преподадоха граматически урок по френски и английски език в X клас;
 • Вторник - /13.03.2012 г./ - г-жа Райка Славчева и г-жа Маруся Лозанова изнесоха лексикален урок по френски и английски език в X клас;
 • Сряда - /14.03.2012 г./
  1. Г-жа Райка Славчева, г-жа Маруся Лозанова и г-н Ивайло Селяшки представиха забележителностите на Франция и Англия в XII класове;
  2. Г-н Бисер Топалов и г-жа Райка Славчева изнесоха урок по биология с превод на френски език в X клас;
 • Четвъртък /15.03.2012 г./
  1. Г-жа Райка Славчева и г-н Орлин Влайков представиха забележителностите на Франция и Русия в X клас;
  2. Г-жа Снежана Дервишева и г-жа Райка Славчева изнесоха урок по география с превод на френски език в XII–те класове;
 • Петък /16.03.2012 г/ - Г-жа Гюлзара Качанова и г-жа Райка Славчева изнесоха урок по история и цивилизация с превод на френски език в XI клас.
 • Мероприятия, проведени в часовете по френски език:
  • Четения на френска художествена литература;
  • Писане на есе;
  • Презентации;
  • Ролеви игри;
  • Стихотворения, песни и танци.

Следобяд на 16.03.2012 г. група ученици и учители отпътуваха за с. Абланица на тържество, посветено на франкофонията с други общински училища.

Учениците и учителите от различните села показаха презентации свързани с местоположението на населените места, които представляват, училищата в които учат, традиционни песни и танци. Всяко училище представи своите талантливи и изявени ученици.

Цялото мероприятие се представи на френски език. Нашите ученици бяха удовлетворени от това, че имаха възможност да комуникират на френски език с учениците от общинските училища.

Тържеството завърши с поздравления за г-жа Славчева – учител по френски език в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Сатовча, която й предстоеше заминаване за двуседмичен квалификационен курс по програма “Учене през целия живот”, подпрограма Коменски в гр.Безансон, Франция.