Средно училище Сатовча спечели два международни проекта

Средно училище Сатовча спечели два международни проекта

Проектите са по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/.

1. Проект „Творчески, активни и отговорни тийнейджъри за европейско гражданство“ - /„Ados créatifs, actifs et responsables pour une citoyenneté européenne“/.

Автори на проекта: Райка Славчева – България, Anca Turcu – Румъния, Francamaria Gesu – Италия, Aldina Mendes, Португалия.

Координатор на проекта е СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, България.


2. Проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“ - /„Partage et respect de nos cultures culinaires et traditionnelles“/.

Автори на проекта: Romain Hublet – Белгия, Maria Radescu – Румъния, Райка Славчева – България, Rosangela Valenti – Италия.

Координатор на проекта е училище „Heureux Abri“, Белгия.

Работен език на проектите – френски.

Резултатите са публикувани на официалната страница на Националната агенция.

Да си пожелаем успешна и ползотворна работа!