СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Национално външно оценяване по дигитални компетентности

Национално външно оценяване по дигитални компетентности

На 28.06.19 г. се проведе тържество по случай 20 години Клуб за ООН в училище Сатовча.

Гости на тържеството бяха г-н Румен Орачев - зам. кмет на община Сатовча, г-н Джеват Дунчев - директор на училището, г-жа Цветанка Янева - зам. директор на училището, г-н Калоян Шишков - почетен координатор на клуба и негов основател, учители и ученици. Тържеството беше уважено от бившите председатели - юристката Джейлян Джилджова и д-р Ахмед Странджев.

Тържеството беше изпълнено с много положителни емоции. Настоящият ръководител на клуба г-н Мирослав Камберов произнесе тържествена реч, в която беше направен анализ за работата на клуба през 20-те си години, дейностите и проектите, които клубът развива сега, както и бъдещите планове и идеи за развитие. Председателят на клуба - Красимир Джилджов (11 клас) и зам. председателя - Ели Дзаганова (11 клас), поздравиха всички гости за добре дошли.

Благодарение на презентация направена от членове на клуба и неговият ръководител, гостите видяха най-важните дейности на клуба и снимки от всяко събитие.

Клуб за ООН се гордее с 9 спечелени проекта и редица престижни участия в различни международни инициативи. Повод за гордост са и цели „три“ спечелени състезания, чрез които огромна част от учениците преминали през клуба успяха да посетят Европейският парламент в град Страсбург (2010, 2014 и 2018 г.).

През годините Клуб за ООН се е превърнал в институция, която защитава правата на децата, приема благородното задължение да разпространява и утвърждава ценностите на световната организация в областта на образованието - мир, защитени права, приемане света на другия.

Целта на Клуба през годините е запазила автентичността си и играе съществена роля за изграждане на общество, в което се зачитат и уважават човешките права, а също и човешки права, които се въвеждат в класната стая.

Формите на дейност на клуба - симулативни игри, провеждане на обучителни програми,разработване на проекти, участие в национални прояви и много други, спомагат на клуба да се утвърди.

Поздравителен адрес пристигна от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча. Поздравления пристигнаха и от бившите председатели - Юлия Соколова, Весела Соколова и Миглена Гарова, както и от г-н Милко Сиркьов - бивш директор на училището. Специални речи поднесоха г-н Орачев, г-н Дунчев, г-н Шишков, присъстващите председатели и гостите на тържеството.

Всички гости заедно се почерпиха за празника и си пожелаха още много спечелени проекти и участия на клуба, с които всички да се гордеят.

Честит празник Клуб за ООН!

Снимки

Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности Национално външно оценяване по дигитални компетентности