29 Април - Европейски ден на солидарност между поколенията

29 Април - Европейски ден на солидарност между поколенията

Понеделник, 27 април, Час на класа / 13:15 – 14:00 /
Във всички класове ще се коментира темата за солидарността по подходяш за възраста на учениците начин. Подготвени са презентации и табла. Ще се проведат беседи.

Вторник, 28 април от 11:30 до 12:30
Учениците от начален курс организират:
Ревю “Дрехите на баба”
Рисунка на тема “Какъв ще стана, когато порасна”

Сряда, 29 април от 12:00 до 13:30
Клубът на ООН в училището организира занимателни игри.
Ще покажат какви игри са играли мама, татко, баба и дядо с ученици от 9 до 12 клас.
С учениците от началния курс ще има срещи с баби и дядовци, кото ще разкажат житейски мъдрости от своя живот.