Ден на ученическото самоуправление, 2011

Ден на ученическото самоуправление, 2011

За шести пореден път на 9 май 2011г. по идея на клуба за ООН в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Сатовча се проведе "Ден на ученическото самоуправление". Всеки желаещ ученик имаше възможността да изпита какво е чуството да си учител, дори и за ден.

Това се оказа едно страхотно преживяване.

Класирани ученици - учители

Начален курс:

 • I клас - Даниела Говедарова
 • II клас - Емилия Юзекчиева
 • III клас - Нашиде Юзекчиева
 • IV клас - Селвера Странджева

Среден курс

 • V клас - Мурад Шикиров
 • VIа клас - Румен Джилджов
 • VIб клас - Хасан Парушев
 • VII клас - Бетина Халачева
 • VIIIа клас - Хасан Парушев
 • VIIIб клас - Галия Копанова

Горен курс

 • IX клас - Рафие Шерифова
 • Xа клас - Найле Чаушева
 • Xб клас - Рафие Шерифова
 • XIа – Бетина Халачева
 • XIб- Селветка Заимова

Психолог - Айтен Джуджева

Ръководство на училището

 • Директор - Ани Копанова
 • Пом. директор - Гюлка Агушева

Административно управление

 • Технически секретар - Камелия Копанова
 • Библиотекар - Рафие Шишкова
 • Медицинска сестра - Кифсера Странджева

Всички класирани ученици ще получат грамоти.