Поход до местността Папазчаир

Поход до местността Папазчаир

На 21.04.2011г. клуб "Чужди езици" при СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" организира поход до м. Папазчаир. Тази дейност е от международния проект на тема "Здравословното хранене у подрастващите", целяща развиване на двигателните умения чрез осигуряване на хармонично развитие и физическо съвършенство у учениците. Програмата включваше:

  • Пристигане на м. Папазчаир
  • Закуска със здравословен плод – банан
  • Измерване на телесното състояние на учениците със специален уред
  • Спортни игри: бягане на 50 м, дърпане с въже, народна топка за момичетата и футбол за момчетата
  • Приготвяне от учениците и консумиране на здравословна шопска салата в ресторант "Рай" с. Огняново

Направено бе анкетно проучване на телесното състояние на 42 ученика. От тях 14% се оказаха с наднормено тегло, което означава, че тези ученици не се хранят здравословно. Нужно е да избегнат тестените изделия и храни, богати на мазнини. 86% са с нормално тегло. Тези ученици нямат проблеми, но въпреки това трябва да спазват режима на хранене.

Графично представяне на резултатите

Всички ученици се включиха с желание в различните спортни игри. По-късно сами приготвиха здравословни салати в ресторант "Рай", и ги консумираха. Мероприятието завърши с пожелания за следващи такива походи.