Единни в многообразието

Единни в многообразието

По повод Европейския ден на езиците - 26 септември, клуб „Чужди езици” подготви и проведе тържество на 28.09.2015 г. /понеделник/ по време на часа на класа. Водещи на тържеството бяха Цвети Младенова и Фатме Странджева и двете ученички от IX б клас.

Празникът бе организиран от Маруся Лозанова – ст. учител по английски език и Райка Славчева – ст. учител по френски език с подкрепата на Нели Коемджиева – главен учител. Гости на тържеството бяха директорът на СОУ Сатовча – г-н Милко Сиркьов, зам. директорът на училището г-жа Цветана Янева, учителите - Денка Николова, Лиляна Камбова, други учители по предмети и ученици от 8 – 12 клас.

Празникът започна с химна на Европа и химна на училището ни изпълнени от вокалната група на училището с ръководител Наум Странджев – ст. учител по музика. Последва приветствие към деветокласниците и клетвата им към училището ни, презентация и анкета какво знаем за европейските езици и страни.

Ученичката Рени Хаджиева презентира многообразието на Европейските езици. Последва викторина. За всички отгатнали поставяните загадки имаше малки подаръци.

След това учениците и учителите пътували до Португалия във връзка с международния проект по който училището ни работи, както и директорът на СОУ – г-н Милко Сиркьов, споделиха своите впечатления от пътуването. Отбелязаха колко е важно да се учат чуждите езици.

С техниката боравеше и се справяше Милен Хаджиев, а снимките правеше Малин Хаджиев и двамата от 12 клас.

Водещите пожелаха на всички успешна и ползотворна учебна година.