Отбелязване деня на франкофоните

Отбелязване деня на франкофоните

На 28 март 2011 година (понеделник) от 12.30ч. в читалището на село Сатовча се проведе тържество, посветено на деня на франкофонията.

Участниците показаха отлично владеене на чуждите езици. Членовете на клуб "Чужди езици" обявиха с голям плакат на входа на училището за предстоящото събитие.

През тази година то беше посветено на приказките, с които всички сме пораснали, и които толкова обичаме.

В препълнената зала актьорите от IV, V, IX, X, XII класове изиграха приказката "Дядо ряпа вади" на английски, френски и руски език с много вдъхновение и хубаво произношение. Изпяха се много песни на различните езици, рецитираха се стихотворения.

По време на тържеството бе обявен конкурс за таланти на училището, който ще бъде поведен през месец ноември, по време на посещението на партньорите от Белгия, Полша, Румъния, Естония и Турция по проект "Ти си това, с което се храниш!".

Мероприятието бе уважено от г-н Илия Маламишев - секретар на Общинска администрация, учители по чужди езици от общината, родители, ученици от 1 до 12 клас, радио Благоевград. Тържеството бе организирано от членовете на клуб "Чужди езици" при СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Сатовча.

Целите, които бяха поставени:

  • Усъвършенстване на комуникативните компетенции на учениците по чужди езици;
  • Развиване на театралните и артистичните им умения;
  • Формиране на умения за работа в екип;
  • Популяризиране изучаването на чужди езици;
  • Възможност за изява на творческия потенциал на учениците.

Представлението се отличи с добра подготовка и професионализъм.
Отбелязването на седмицата на франкофоните в България е традиция за СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сатовча и проявите на училищните франкофони са очаквано събитие за учебното заведение.