Клубът за ООН отбеляза Международният ден за правата на човека

Клубът за ООН отбеляза Международният ден за правата на човека

На 10 декември 2014 г. Клубът за ООН отбеляза Международният ден за правата на човека. Във фоайето бе представена презентация, а всички членове на клуба проведоха традиционна среща, където бяха дискутирани теми свързани с правата на човека.

На този ден бе избрано и ново ръководство:

  • Председател - Миглена Гарова
  • Зам. председател - Зоя Джилджова
  • Зам. председател - Румен Каптиев
  • Член - Величка Арнаудова
  • Член - Румяна Гарова
  • Член - Александра Кафеджиева
  • Член - Даяна Доспатлиева

Снимки