Единни в многообразието

Единни в многообразието

По повод Европейския ден на езиците - 26 септември, клуб “Чужди езици” подготви и проведе тържество на 29.09.2014 г. /понеделник/ по време на часа на класа. Водещи на мероприятието бяха Цвети Младенова /8 клас/ и Малин Хаджиев /11 клас/.

Празникът бе организиран от Нели Коемджиева – главен учител и учител по английски език, Маруся Лозанова – ст. учител по английски език и Райка Славчева – ст. учител по френски език. Гости на тържеството бяха зам. директорът на училището г-жа Цветана Янева, Джеват Дунчев, Катя Камбова и ученици от 8 – 12 клас.

Празникът започна с химна на Европа и химна на училището ни изпълнени от вокалната група на училището. Последва приветствие към деветокласниците и клетвата им към училището ни, презентация и анкета какво знаем за европейските езици и страни.

След това учениците брояха на различните европейски езици, разпознаваха марки коли и къде са произведени, разпознаваха песни и поздрави на различни езици. За всички отгатнали поставяните загадки имаше малки подаръци.

Танцовата група при СОУ Сатовча представи танц, а вокалната група с ръководител Наум Странджев – ст. учител по музика, закри тържеството с песен. С техниката боравеше и се справяше Милен Хаджиев /11 клас/.

Водещите пожелаха на всички успешна и ползотворна учебна година.