Дебати на тема "За и Против Егоизма" проведени в 10-те класове

Дебати на тема

Дебатите се проведоха в часовете по Философия на 10-тите класове - 03.01.2011г. и 05.01.2011г.. Класовете бяха разделени на по два отбора.

Отбор "А" утвърждаващ позицията за егоизма:

 • Лиляна Сафиева – Капитан
 • Галя Копанова
 • Ася Чилингирва
 • Севделина Хаджиева
 • Ахмед Странджев
 • Елка Каптиева
 • Емилия Каптиева
 • Рафейка Шишкова

и Отбор "Б" oтрицаващ - против егоизма

 • Екатерина Шкуртова – Капитан
 • Нери Прахова
 • Павлина Давидова
 • Николай Петев
 • Камелия Копанова
 • Гюлка Агушева
 • Айтен Джуджева
 • Кифсера Странджева

Въпросите, който бяха зададени в дебатите бяха следните:

 1. Какво е за теб егоизма?
 2. Защо е необходимо да имаегоисти?
 3. Кои по-лесно достигат до успеха?
 4. Има ли егоизъм в любовта?
 5. От кои имаме по-голяма нужда?
 6. Мислите ли че сте по-добре като егоисти?

Беше подчертано, че обществото ни има нужда от егоисти и алтруисти, и че в света има баланс между егоисти и алтрусти.

Всеки от двата отбора се опита да защити своята теза пред публиката, в която присъстваха не само ученици от 10б клас, а също и ученици от 8-ми, 9-ти, 11-ти и 12 класове, г-жа Качанова, г-жа Бурова, г-жа Янева, ученици от Плетена.

Отборите обясниха много добре какво е да си егоист или алтруист и дали обществото се нуждае повече от егоисти или алтруисти. Всеки от отборите защити тезата си успешно. По време на дебатите се включиха и гостите, а г-жа Янева, изказа мнението си за дебатите и как се представиха участниците.

На последния въпрос,от алтруисти или егоисти се нуждаем повече в обществото? Изказаха мнението си и двама ученика от 8-ми и 12-ти клас, както и г-жа Бурова (учител по Химия в СОУ Сатовча). Тримата имаха различни гледни точки по въпроса, нещо нормално тъй като всеки изповядва свое виждане. След края на дебатите г-жа Качанова, класен ръководител на 10б клас, поздрави учениците си за доброто им представяне и за активното им участие.

Целите на тези дебати бяха учениците да свикнат да говорят с доводи и аргументи, да говорят пред публика, да работят в екип.

В дебатите бяха ангажирани 20 ученика от 27 в класа. Всички те имаха удоволствието да извървят своя път в един процес на подготовка, преживяване и споделяне. Всички си обещахме да изпълним основния принцип на Клуба за ООН - "Аз знам повече, за да разкажа" и си пожелахме да бъдем по толерантни, състрадателни и отговорни.

Снимки