Осма година ученическо самоуправление в СОУ Сатовча

Осма година ученическо самоуправление в СОУ Сатовча

За осми пореден път Клубът за ООН в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Сатовча организира “Ден на ученическото самоуправление” като инициативата се посвещава на 9 май – Денят на Европа.

За осми път 34 ученика имаха възможност да усетят тръпката да бъдеш учител, да застанат на подиума пред бялата дъска с маркер в ръка и да покажат знания, умения и способности пред учениците от СОУ Сатовча.

Всеки, които беше учител за един ден разбра, че ролята на учителя не е само да преподава, но и да възпитава учениците, да дава положителен пример, да бъде едновременно и родител, и приятел и психолог. Че да бъдеш учител е призвание, а не цел.

И тази година имаше много желаещи ученици за мястото на техния любим учител, но имаше и незаети учителски места. Нямаше желаещи за учители по физика и астрономия, да заемат мястото на г-жа Силвина Адамова и по български език и литература за мястото на г-н Лъчезар Селяшки.

След деня на самоуправлението се проведе и анкета за най–добре справил се учител.

Най-добре справили се ученици

Директор: Людмил Ибишев

Заместник Директор: Цветелина Ушева

Технически изпълнител: Селвера Странджева

Библиотекар: Жасмина Кьойбашиева

Медицинска сестра: Айше Чаушева

1 клас - Фатме Джилджова

2 клас - Абибе Арнаудова

3 клас - Даниела Айвазова

4 клас - Венета Хаджиева

5 клас

 1. Цветелина Ушева
 2. Найле Авалева
 3. Дани Моллова

6а клас

 • Ели Манова
 • Зоя Джилджова
 • Галия Копанова

6б клас

 • Светослав Панов
 • Зоя Джилджова
 • Ели Манова

7 клас

 • Румяна Гарова
 • Гюлбаре Гущерова
 • Галия Копанова

8а клас

 • Фатме Кальонева
 • Светослав Панов
 • Митко Каптиев

8б клас

 • Светослав Панов
 • Джулия Чаушева
 • Галия Копанова

9 клас

 • Румяна Гарова
 • Сузана Гарова
 • Митко Каптиев

10 клас

 • Фатме Кальонева
 • Румяна Гарова
 • Дани Моллова

11 клас

 • Галия Копанова
 • Виолета Синапова
 • Рафейка Балджиева

12 клас

 • Виктория Авалева
 • Рафие Дзаганова
 • Виолета Синапова