Дистанционно обучение

Платформи

Microsoft Office Portal

Работа с Microsoft Teams

Документи

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия

Заповед за преминаване към дистанционно обучение за учениците VIII - XII клас

График на часовете

Заповед за организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 април

Заповед РД 09-762 от 09.04.2020 г.

Заповед РД 09-725 от 06.04.2020 г.

Заповед РД 09-704 от 31.03.2020 г.

Заповед РД 06-230 от 31.03.2020 г.

Съобщение до учениците, родителите и педагогическите специалисти

Съобщение относно спиране на учениците по преценка на родителите

Извънреден инструктаж на учениците от СУ Сатовча