Клуб за ООН

Емблема на Клуб за ООН
Учреден на 30.06.1999 г.
Участници ученици VII – XII класове
Председател на клуба Миглена Гарова
Координатор Джеват Дунчев
учител по история и цивилизация
Тел.: 07541/ 21-23
Печатен орган на клуба вестник „Репортер“
Визия на клуба
Клубът за ООН поема благородното задължение да разпространява и утвърждава ценностите на световната организация в областта на образованието – мир, защитени права, приемане света на другия.
Цели на клуба
 • Клубът на ООН играе съществена роля за изграждане на общество в което се зачитат и уважават човешките права.
 • Въвеждане на човешките права в класната стая.
Прояви на клуба
 • Участие в Националната симулативна игра – Модел обединени нации. Месец декември 1999 година – Витоша, гр. София
 • Симулативна игра – Модел обединени нации - Случаят Косово Заседание на Съвета за сигурност. с. Сатовча, 28.04.2000 г.
 • Симулативна игра Бежанците в България и правата на човека – Върховен адмистративен съд. с. Сатовча, 19.12.2000 г.
 • Участие на живо в телевизионни предавания на БНТ и кабелна телевизия ОКО, БНР
 • Осъществяване на проект – Млади доброволци за правата на човека. Доброволците от клуба, регистрират случаи на нарушини права в СУ, раойна и страната и съдействат за решаването им
 • Симулативна игра – „Европейски съд по правата на човека - Страсбург“ – месец март 2003 г.
 • Дейности по проекта „Нови модели на гражданско поведение в българското училище“
 • Участие в Национална симулативна игра – „Модел обединени нации“ - 2003 г.
 • Участие в Национална симулативна игра „Целите на хилядолетието“ - месец май 2004 г. и 2005 г.
 • Дейности по проекта „Нови модели на гражданско поведение в българското училище" за 2004–2005 г.
 • Дебати Мислене с шест шапки „Спазването на човешките права в моето училище“ – 10.12.2004 г.
 • Обучителни семинари с ученици, учители, родители за Модели за справяне с насилието – май 2005 г.
 • Съдействие за учредяване на Клубове за ООН – Абланица, Хаджидимово, гр. Гоце Делчев, Рибново, Гърмен и Слащен – май 2005 г.
 • Дебати „Форми на дискриминация на ромските деца“ – 21.03.2006 г.
 • Дебати - мислене с шест шапки на тема „Чувствам се, не се чувствам европеец,защото…“ - май 2006 г.
Мнения за клуба
 • „… Генералният секретар благодари на членовете на клуба на ООН с.Сатовча, България и отдава голяма важност на такива програми като клубове на ООН, който обучават младежи в принципите и дейностите на системата на ООН…“ - Джилян Соренсен-съветник на Генералния секретар на ООН по международните въпроси.
 • „Днес мога да кажа, че се гордея с клуба на ООН, защото той показва нови методи на работа, съдейства за постигане целите на училището, създава имидж, авторитет на международно ниво.“ – Айша Ушева - директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • „… Има изградени около 30 клуба за ООН в 17 града. Вашият клуб е най-активният…“ – Петранка Филева-координатор на проекта „Гражданско образование в духа на ООН“
 • „… Вие действително сте добри посланици на Върховния Комисарят за бежанците…“ – Т.Троева - юридически съветник на ВКБООН
 • „Вие и вашите деца сте вече в Европа“ - Снежина Гроздилова – народен представител
 • „… Искам да изкажа своята благодарност за добрата организация по провеждане на играта, отличната подготовка на Дебатите - мислене с шест шапки на тема „Чувствам се, не се чувствам европеец, защото…“ - доброто Ви представяне на всички досегашни изяви, което по един своеобразен начин популяризира община Сатовча и повишава имиджа ѝ“ – д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча.
 • „… Децата от клуба за ООН от Сатовча са интелегентни, знаещи и можещи…“ Тотка Янева - съдия във Върховния административен съд.
 • „… Поздравления за огромния труд, който са положили децата, служат си добре с международната правна терминология и искам да им благодаря за това, че се справиха чудесно като „Европейски съдии““ – А. Арабаджиев - народен представител, бивш съдия в Европейския съд.
 • „… Радвам се за тези прекрасни деца, интилигентни и очарователни…“ - Мариана Проданова - учител от гр. Кърджали
 • „… Вие и вашите деца сте върхът" – Фитие Шабанска - сдружение „Якорудчанка“

Приложения

Диплянка на Клуб за ООН

Снимки

 • Бежанците в България и правата на човека
 • Бежанците в България и правата на човека
 • Дебати: Чувствам се /Не се чувствам/ европеец, защото…
 • Дебат: Мислене с шест шапки - Спазването на човешките права в моето училище
 • Дебат: Мислене с шест шапки - Спазването на човешките права в моето училище
 • Модел Обединени нации: Случаят Косово
 • Европейски съд по правата на човека - Страсбург
 • Европейски съд по правата на човека - Страсбург
 • Клуб за ООН - Архив
 • Клуб за ООН - Архив
 • Дебати: Форми на дескриминация на ромската общност
 • Кметът Арбен Мименов награждава отличилите се членове на клуба за ООН
 • Ден на ученическото самоуправление
 • Обучителен семинар: Проблема с насилието
 • Обучителен семинар с кметове
 • Обучителен семинар с ромски деца
 • Обучителен семинар за човешките права с членове на клуб за ООН
 • Учредяване на клуб за ООН в Рибново