СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Училищни партньорства


Информация за проекта

Център за Развитие на Човешките Ресурси СУ Св. св. Кирил и Методий с. Сатовча COMENIUS

Програма

Учене през целия живот

Подпрограма

Коменски, Училищни партньорства

Тема на проекта

ЕВРОПА - ГЛОБАЛНОТО СЕЛО
Животът в селата и градовете в стария и нов Европейски съюз

Продължителност

2 учебни години /2007-2008 г., 2008-2009 г./

Координатор на проекта

Уеингартен школе Kрифт, Крифтел, Германия

Партньори по проекта

1. България – Средно общообразователно училище, село Сатовча
2. Испания – Гимназия, Лардеро, Логроньо
3. Литва – Общообразователно училище, град Mариямполe

Участници в проекта

- ученици от VI-ти, VII-ми, VIII-ми и IX-ти клас
- учители
- родители

Цели на проекта

  • Придобиване на знания за характерните географски и исторически забележителности на страните и регионите
  • Запознаване с бита, обичаите, нравите и начина на живот на хората от четирите региона
  • Изготвяне на международен вестник
  • Създаване на нови приятелства
  • Изготвяне на интернет страница
  • Изготвяне на готварска книга с традиционни ястия
  • Представяне на традиционни танци и песни от всяка страна
  • Фразова книга с фрази, думи и изрази от езика на всeки партньор
  • Обучителни срещи по проекта чрез размяна на учители и ученици

Посещение в Логроньо, Испания

Научете повече за срещата в Испания като прочетете нашите спомени.

Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания Среща Испания

Посещение в Сатовча, България

Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча Среща Сатовча

Посещение в Крифтел, Германия

Научете повече за срещата в Германия като прочетете нашите спомени.

Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия Среща Германия

Посещение в Мариамполе, Литва

Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва Среща Литва

Приложения

Книга „Традиционни български и сатовчански гозби“