СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Информация за проекта

Еразъм+ Център за развитие на човешките ресурси European Commission

Програма

Еразъм+

Тема

„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Продължителност

Три учебни години: 2014 – 2017 г.

Координатор

Istituto Comprensivo Dante Alighieri – гр. Cornate d'Adda, Италия

Партньори

 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Сатовча, България
 • IES Carmen Burgos de Seguí – гр. Alovera, Испания
 • Scoala Constantin Stere Bucov – гр. Bucov, Румъния
 • Agrupamento de Escolas de São Martinho – гр. São Martinho do Campo, Португалия

Автори на проекта

 • г-жа Silvia Moretti (Италия)
 • г-жа Райка Славчева (България)
 • г-жа Mihaela Minea (Румъния)
 • г-жа Susana Ortega (Испания)
 • г-жа Ligia Carvalho (Португалия)

Участници в проекта

 • ученици от V–VIII клас
 • учители
 • родители

Работен език на проекта

Френски

Екип

 • г-н Милко Сиркьов,
  г-н Джеват Дунчев – Директор и ръководител на проекта
 • г-жа Райка Славчева – старши учител по Френски език, координатор на проекта и директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр. Благоевград
 • г-жа Александра Орманова – финансист

Съвет за координация

 • г-н Милко Сиркьов, г-н Джеват Дунчев
 • г-жа Цветана Янева
 • г-жа Райка Славчева
 • г-жа Нели Коемджиева
 • г-жа Маруся Лозанова
 • г-н Ивайло Селяшки
 • г-жа Лиляна Камбова
 • г-жа Александра Орманова

Стойност на проекта

444,901 евро

 • Италия – 86,766 евро
 • България – 87,585 евро
 • Испания – 87,585 евро
 • Румъния – 101,000 евро
 • Португалия – 81,965 евро

Транснационални срещи

шест – Италия, България, Румъния, Испания, Португалия, Италия – заключителна среща

Международни срещи

пет – Италия, България, Румъния, Испания, Португалия

Координатор на проекта

г-жа Райка Славчева

Сайт

Сайт на проекта

Цели

 • Усъвършенстване на комуникативните компетенции на ученици и учители за модернизиране на образователния процес
 • Интегриране на информационно-комуникационните технологии в образователния процес
 • Внедряване на иновативни методи, подходи и стратегии в образователния процес
 • Въвеждане на европейско измерение в образованието
 • Обучение чрез eTwinning – виртуална класна стая
 • Изграждане на полезни партньорства на основата на международно сътрудничество и трансфер на опит
 • Обмяна на добри педагогически практики на училищно и европейско ниво, които ще осигурят по-голямо въздействие на резултатите на проекта

Дейности

 • Създаване на уеб страница
 • Изготвяне на педагогически и дидактически материали
 • Провеждане на интерактивни уроци
 • Рисунки, колажи
 • Творческо писане
 • Събиране и изготвяне на хербарии
 • Засаждане на дръвчета
 • Семинари с учители, ученици и родители
 • Дискусии
 • Дебати
 • Кръгли маси
 • Конференции
 • Изложби
 • Конкурси
 • Състезания
 • Презентации
 • Училищни празници
 • Екскурзии с учебно-образователни цели
 • Събиране на антични предмети
 • Събиране на билки и растения
 • Фестивал с костюми
 • Историята на моето училище в снимки, рисунки, колажи, есета и др.
 • Озеленяване на малка декоративна градина извън училището
 • Малък практически наръчник за отглеждане на растенията
 • Изготвяне на местни рецепти на ястия
 • Запознаване с културата, традициите и обичаите на страните-партньори
 • Организиране на часове по български, италиански, испански, португалски, румънски и френски език
 • Проектиране градина на знанията
 • Изготвяне на плакати, листовки, анкети, брошури и др.
 • Публикации в местни вестници на регионално, национално и международно ниво
 • Обмен между ученици и учители от партньорските страни в продължение на 7 дни
 • Изграждане на оранжерии във всички училища–партньори и др.

Транснационална среща в Cornate d'Adda, Италия

Информация и снимки

Презентация от работната среща

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в São Martinho do Campo, Португалия

Информация и снимки

Презентация от работната среща

Транснационална среща по Проект, Програма „Еразъм+“ в гр. Буков, Румъния

Информация и снимки

Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност в СУ Сатовча

Информация и снимки

Събития

Приложения

Брошура на проекта

Презентация: Un jardin sans frontières

Краен продукт на проекта

Списание на проекта

«Un jardin sans frontières» - сайт на проекта

Списание на проекта