СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Ние вече сме грамотни

Ние вече сме грамотни

На 29.03.2019 г. се проведе дълго чаканият Празник на буквите за учениците от 1 клас. Пред своите родители и ръководството на училището те с гордост заявиха „Ние вече сме грамотни“ и обещаха да бъдат добри приятели на книгите.

Учениците бяха научили много стихотворения, песни, сценки и танци, за които получиха заслужени аплодисменти, подаръци и лакомства.

Снимки

Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни Ние вече сме грамотни