СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“

Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“

На 05.03.2019 г., на тържествена церемония, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София, екипът на дейност „Европас“, програма „Еразъм+“, награди победителите от Националния конкурс „Комикси за деца“.

Гордост за училището е, че 18 ученици под ръководството на г-жа Райка Славчева – старши учител по Френски език, заеха първите места и бяха наградени с 2 цифрови фотоапарата, 1 таблет, 9 смарт часовника, грамоти и поощрителни награди.

Темата, върху която творяха учениците бе „Моята мобилност“. Целта бе да се провокира тяхното въображение по представяне на различни случки от пътуванията извън България.

След реализирания в училището тригодишен проект по френски език „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“, учениците работиха с голям ентусиазъм и изобразиха върху своите рисунки училищата от Италия, Португалия, Испания и Румъния.

Критериите за оценка бяха: оригиналност на идеята и доколко тя отговаря на темата на конкурса, драматургия, композиция на страницата, разработка и характеристика на героите, графично изпълнение.

Тези награди предизвикаха много положителни емоции у учениците и мотивация за участие в други конкурси.

Благодарности за: г-н Петьо Кънев - изпълнителен директор на ЦРЧР, екипът на Европас, г-н Джеват Дунчев – директор на СУ Сатовча, транспортна фирма ЕТ „БЕСИ“ и осемнадесетте ученици – победители в конкурса.

Снимки

Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“ Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“ Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“ Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“ Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“ Първо място в национален конкурс „Комикси за деца“