СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Ученичка с отличие на конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Ученичка с отличие на конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

На 1 март 2019 г. се проведе заключителният етап (публична защита) на третото издание на ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

От 113 заявени участия в двете тематични направления – история и география – в заключителния етап бяха включени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІІ клас). Впечатляваща бе не само географията на заявените участия – 32 населени места, 12 от които областни центрове (Кюстендил, Русе, Кърджали, Враца, Разград, Силистра, Варна, Монтана, В.Търново, и др.), но и техния брой, а именно – 61 участника от 32 училища с 57 разработки в областта на историята и 34 участника с 31 разработки в областта на географията под ръководството на 41 учителя по история и география.

Представените конкурсни материали са в три формата: писмен (историческо/географско есе, тема, реферат), визуален (постер, мултимедийна презентация, проект) и електронен (блог). Сред темите, провокирали най-силно интереса на младите хора към историята на българския народ и държава, са: „Приносът на траките” в съвременната българска култура”, „…Че и ний сме дали нещо на светът и на вси словене книга да четът”, „Българите и „другите“ в Османската империя”, „По следите на една фотография”, „Човекът, с който се гордее моят род”, „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн), „Отговорността да си европеец”.

В конкурса се включи и Снежана Шекерова – ученичка в 9 клас в СУ Сатовча. Тя участваше с историческо есе на тема „…Че и ний сме дали нещо на светът и на вси словене книга да четът”. Ученичката получи отлична оценка при селекцията на разработките и също така отлично защити работата си на заключителния етап на конференцията. Тя бе класирана на първо място с още няколко други участници в конкурса и бе наградена с грамота и книга. Много добре представи и себе си, и СУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Сатовча.

Да й е честито, все така да печели призови места в конкурси и състезания и да представя достойно училището и преподавателите си!

Резултати на участниците в конкурса „Пространство и време“

Снимки

Ученичка с отличие на конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Ученичка с отличие на конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Ученичка с отличие на конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Ученичка с отличие на конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”