СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Учител от СУ Сатовча с национален сертификат за участие в кампания „Учител-будител в дигиталната ера“ 2018 г.

Учител от СУ Сатовча с национален сертификат за участие в кампания „Учител-будител в дигиталната ера“ 2018 г.

Г-жа Райка Славчева бе удостоена с Национален сертификат за участието й в кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“, 2018 г.

След Националната конференция „Как да преподаваме дигитално-медийна грамотност в училище“, гр. София, г-жа Славчева разработи педагогическа технология на тема „Текстът в сферата на масовата комуникация“.

Основната й цел бе да апробира критичното мислене у учениците, уменията за търсене, оценка и систематизиране на информация в интернет, комуникация, работа по групи и работа в екип чрез интерактивни методи на преподаване.

Урокът бе одобрен от: Комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество в Европейската комисия - г-жа Мария Габриел, Фондация за свободата „Фридрих Науман“, Националният център за безопасен интернет, Коалиция за медийна грамотност в образованието, Българско-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Европейската комисия, Брюксел.

Снимки

Учител от СУ Сатовча с национален сертификат за участие в кампания „Учител-будител в дигиталната ера“ 2018 г. Учител от СУ Сатовча с национален сертификат за участие в кампания „Учител-будител в дигиталната ера“ 2018 г.